Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Klik op ‘Ik ga akkoord’ als je hiermee akkoord gaat. Je kunt je instellingen altijd inzien en laten wijzigen. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord

Behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen wordt voortgezet

De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 de stemming over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen aangehouden, omdat er uit verschillende hoeken veel kritiek op het wetsvoorstel is geuit. De Eerste Kamer heeft Minister Ollongren om opheldering gevraagd. In een brief van 29 juni 2018 heeft de Minister de vragen van De Eerste Kamer beantwoord en de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten.

Het doel van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken. Het wetvoorstel heeft zowel een privaatrechtelijke component als een publiekrechtelijke. Dit artikel gaat over de privaatrechtelijke component.

De privaatrechtelijke component behelst o.a. een verruiming van de aansprakelijkheid van de aannemer en een aanvulling op de waarschuwingsplicht van de aannemer. Onder de huidige wetgeving is de aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het wetsvoorstel bepaalt dat de aannemer na de oplevering aansprakelijk blijft voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Van deze regel kan bovendien in overeenkomsten met consumenten niet worden afgeweken.

Daarnaast wordt in het wetsvoorstel de waarschuwingsplicht uitgebreid. De aannemer is ook nu al verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor fouten in de opdracht. Het wetsvoorstel bepaalt echter dat de aannemer dat schriftelijk en ondubbelzinnig moet doen én dat de aannemer moet aangeven wat de gevolgen daarvan zijn.

De Eerste Kamer heeft de Minister vragen gesteld over de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer, mede in relatie tot zijn waarschuwingsplicht. De Minister heeft in de brief uitgelegd dat de wijziging van de aansprakelijkheid van de aannemer als doel heeft om aan te sluiten bij de algemene wettelijke aansprakelijkheidsbepaling. Om aan aansprakelijkheid te ontkomen kan de aannemer zich niet meer op het standpunt stellen dat de opdrachtgever het gebrek bij oplevering had kunnen constateren, maar zal de aannemer moeten bewijzen dat hij niet is tekortgeschoten.

Het doel van de aanscherping van de waarschuwingsplicht is dat het aantal gevallen waarin strijd ontstaat over de aansprakelijkheid voor gebreken wordt teruggedrongen. Door de uitbreiding van de waarschuwingsplicht zou de opdrachtgever beter geïnformeerd moeten zijn over de risico’s als de aannemer het ontwerp ongewijzigd uitvoert. Waarschuwt de aannemer niet, terwijl hij dat wel had moeten doen, dan is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. De Minister benadrukt echter dat de aanscherping van de waarschuwingsplicht niet tot doel heeft de aansprakelijkheid van de aannemer verder uit te breiden. De aannemer is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van het verzaken van de waarschuwingsplicht, maar dat gaat niet zover dat hij voor fouten van anderen, bijvoorbeeld een architect of constructeur, aansprakelijk kan worden gehouden. De opdrachtgever mag volgens de Minister niet verwachten dat de aannemer hem voor elke fout behoedt en aansprakelijk is als hij dat niet doet.

De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet. Wanneer de wet in werking zal treden is (nog) niet bekend, maar het is wel bekend dat de invoering van de wet zal worden gekoppeld aan de Omgevingswet.

Wilt u meer weten over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen? Neem dan contact met ons op.

Deel dit online:

Marieke Douwenga

Vastgoedrecht (specialisatie Huurrecht) en Bouwrecht

Neem contact op
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×