Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de tracking cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien, binnen en buiten onze website. Klik op ‘Ik ga akkoord’ als je hiermee akkoord gaat. Je kunt je instellingen altijd inzien en laten wijzigen. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik ga akkoord

Intellectueel Eigendoms-, ICT- en Privacyrecht

Intellectueel Eigendomsrecht

Als ondernemer ontwikkelt u nieuwe producten. Het is goed om te weten op welke wijze uw producten kunnen worden beschermd. Soms is daarvoor een depot nodig (denk aan merken en modellen), maar in andere gevallen niet. De vormgeving van een product kan bijvoorbeeld ook zijn beschermd op grond van het auteursrecht, waarvoor geen registratie mogelijk is. Wij helpen u bij de bescherming van uw IE-rechten. Als deze door anderen worden nagebootst wilt u daartegen ook kunnen optreden. Wij procederen en adviseren over de verschillende IE-rechten die hierbij een rol kunnen spelen. Denk aan merken, modelrechten, domeinnamen, handelsnamen, slaafse nabootsingen, databanken, bescherming van knowhow, etc.

Een product of vinding is niet altijd beschermd op grond van een geregistreerd IE-recht (bijvoorbeeld een merk- of modelrecht). Dat betekent echter niet dat daardoor niet kan worden opgetreden tegen namaak. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op de slaafse nabootsing. Dat geldt vooral als door die namaak verwarring kan ontstaan bij het publiek. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden om tegen namaak op te treden.

De exploitatie van IE-rechten wordt vaak uitbesteed aan andere marktpartijen. Wij helpen u bij het opstellen van licentiecontracten en bij onderhandelingen daarover. Daarnaast kan het van belang zijn om goed te bezien bij welke vennootschap binnen een holdingstructuur de IE-rechten zouden moeten berusten. Soms is het goed om de rechten aan een andere vennootschap (bijvoorbeeld de holdingvennootschap) over te dragen, om die rechten daarmee zoveel mogelijk veilig te stellen.

ICT-Recht

Wanneer u software ontwikkelt, wilt u die kunnen beschermen en exploiteren. U kunt de rechten overdragen aan een andere partij, maar u kunt ook licenties (gebruiksrechten) verlenen. Wij helpen u bij het veilig stellen van uw rechten en bij het opstellen van bijvoorbeeld licentiecontracten, consultancyvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, escrowregelingen (deponering van broncode), etc.

Daarnaast beschikken wij over de noodzakelijke ervaring om u bij te staan, mocht er toch een conflict ontstaan over bijvoorbeeld de levering en implementatie van een applicatie.

Privacyrecht

Privacy is geen recht meer, maar een plicht. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, maakt dat elke onderneming er niet aan ontkomt om maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen. Iedere onderneming heeft met die persoonsgegevens te maken, of het nu gaat om gegevens van klanten, leveranciers of eigen personeel. Die gegevens moeten worden beschermd, zo schrijft de AVG voor. En anders dan voorheen het geval leek, is dat niet meer vrijblijvend. De AVG stelt forse sancties in het vooruitzicht als aan de AVG niet wordt voldaan. Van belang is dat iedereen zich binnen uw bedrijf bewust is van het belang van de bescherming van privacy, ook om bijvoorbeeld datalekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij helpen u bij het analyseren van de maatregelen die u moet nemen om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. In veel gevallen is bijvoorbeeld een verwerkingsregister nodig, waarin u beschrijft welke persoonsgegevens u verwerkt. U dient voorts de personen van wie u persoonsgegevens hebt, te informeren over hun rechten. Dat kan bijvoorbeeld in een Privacy Statement, waarin wordt benoemd hoe de gegevens zijn beschermd en welke rechten men heeft (bijvoorbeeld: het recht op inzage, het recht om gegevens zo nodig te wijzigen of te laten verwijderen).

Daarnaast is het van belang dat u beschikt over verwerkersovereenkomsten met de partijen waarmee u samenwerkt. Veel van die partijen beschikken over persoonsgegevens, bijvoorbeeld van uw klanten of van uw medewerkers. Denk aan uw ICT-leverancier of het boekhoudkantoor dat uw loonadministratie verzorgt.

De AVG eist dat zowel u als verwerkingsverantwoordelijke, als bijvoorbeeld uw ICT-provider als verwerker, passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen. Van geval tot geval zal moeten worden bezien wat “passend” is.

Wij beschikken over de expertise om u te helpen bij het opstellen van privacyverklaringen, verwerkersovereenkomsten, datalekkenprotocollen, etc.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×